//დაფასოებული კოლოფები

დაფასოებული კოლოფები

პროდუქციის ჩამონათვალი [დაფასოებულ კოლოფებში]

  • შავი გრეხილი ფოთლოვანი ჩაი – 80 გრ
  • მწვანე გრეხილი ფოთლოვანი ჩაი – 80 გრ
  • შავი ბაიხის ჩაი – 100 გრ
  • შავი ერთჯერადი ჩაის პაკეტები – 25 ცალი /კოლოფი
2020-04-12T16:47:00+00:00