ჩვენს შესახებ2018-10-01T17:19:42+00:00

მოგიყვებით ჩვენზე

ამ რამდენიმე წლის წინ შეიკრიბა რამდენიმე ქართულ ჩაიზე გულანთებული პიროვნება და გადაწყვიტეს თავსი წვლილი შეტანათ ქართული ჩაის აღორძინების საქმეში. ასე შეიქმება მზიანი ჯგუფი.
მზიანი ჯგუფს საფუძველი ჩაეყარა 2007 წელს. ამ პერიოდში შეძენილი იქნა მზიანის ჩაის ფაბრიკა. ჯგუფის მიზანი იყო გურიის მთიან სოფლებში ჩაი წარმოების აღორძინება, კერძოდ: მზიანის ჩაის ფაბრიკის ბაზაზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; ადგილობრივი მოსახლეობისგან ჩაის მწვანე ფოთლის შესყიდვა; საჭიროების შემთხვევაში მათთვის პლანტაციების რეაბილიტაციის საქმეში დახმარების გაწევა; ადგილობრივ ბაზარზე მაღალხარისხიანი შავი და მწვანე ბაიხის ჩაის შეტანა; პროდუქციის გატანა ექსპოტზე.
2010 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ, აგრეთვე, დაფნის გადამუშავება და რეალიზაცია.
დღეისათის მზიანი ჯგუფში გაერთიანებულია შპს “ჯი.ჯი.ჯი” (ს/კ 237109473) და შპს „ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების გადასამუშავებელი კომბინატი – მზიანი“.(ს/კ 206048329).
მზიანი ჯგუფის განკარგულებაშია მზიანის ჩაის ფაბრიკა, 100 ჰა მეტი ჩაის პლანტაცია ოზურგეთის რაიონის დაბა ლაითურსა და დაბა ნასაკირალში.
მზიანი ჯგუფს მჭიდრო ურთიერთობები აქვს უკრაინის, უზბეკეთის და ირანის კომპანიებთან. ვაწაროებთ სხვადასხვა ხარისიხის და შავი და მწვანე ჩაისა და დაფნის ექსპრტს უკრაინასა და უზბეკეთში.
პროდუქციის მიწოდება წარმოებს საქართველოდან და უკრაინიდან (ქ.კიევი). მოთხოვნილების არსებობის შემთხვეაში შეგვიძლია მომხმარებელს მვაწოდით პროდუქცია ირანიდან, ვიეტნამიდან, ინოეთიდან და ჩინეთიდან პირდაპირ.
მზიანი ჯგუფი დაინეტრესებულია ჩაის, დაფნისა და სხვა სუბტროპიკული კულტურების რეალიზატორ კომპანიებთან თანამშრომლობით.